Witamy na stronie Kancelarii GreenConsult świadczącej usługi wyspecjalizowanego Doradztwa Prawnego dla podmiotów z sektorów rolnictwa i przetwórstwa.


Kompleksowa obsługa prawna

Z myślą o producentach rolnych, Grupach Producentów oraz podmiotach funkcjonujących na rynku przetwórstwa i handlu produktami rolnymi, którzy napotkali niekorzystne rozstrzygnięcia w zakresie przyznania, wypłaty lub zwrotu środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną, której celem jest doprowadzenie do pozyskania lub zachowania zagrożonych środków finansowych poprzez:

 • uchylenie i zmianę niekorzystnych decyzji organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie płatności powierzchniowych (bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ONW);
 • uzyskanie na drodze sądowej zapłaty przez ARiMR należnych kwot refundacji poniesionych przez beneficjentów wydatków kwalifikowanych inwestycji wspieranych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020
 • uzyskanie na drodze sądowej odszkodowań z tytułu utraconych na skutek błędów organów ARiMR kwot wsparcia oraz związanych z nimi utraconych korzyści

W szczególności proponujemy Państwu:

 • Analizę poszczególnych przypadków oraz poradę w zakresie dalszego sposobu postępowania
 • Przygotowanie strategii w sporze z ARiMR
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądami, w tym:
  1. Sporządzanie i wnoszenie do ARiMR odwołań / wezwań do usunięcia naruszenia prawa
  2. Przygotowanie i wniesienie do sądów administracyjnych skarg na rozstrzygnięcia Dyrektorów Oddziałów Regionalnych i Prezesa ARiMR oraz innych pism sądowych; prowadzeniu spraw z udziałem klientów przed sądami administracyjnymi
  3. Prowadzenie przed sądami powszechnymi spraw z udziałem klientów, w tym z: powództwa o zapłatę środków w związku z wykonaniem umów zawartych z ARiMR; powództwa o zapłatę odszkodowania w przypadku utraty możliwości uzyskania wsparcia na skutek stwierdzonych błędów urzędników właściwych organów.
 • Udzielanie opinii i porad prawnych na konkretne zapytania klientów
   
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Zadzowń: +48 692 319 334


lub wypełnij poniższy formularz

imię i nazwisko:


telefon:


mail:


pytanie: